فایل صوتی

قسمتی از سخنان دکتر رفیعی مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته معلم

۱۵۰     

گفتگو با دادستان زنجان در مورد باغ شهرها

۲۳ تیر ۱۳۹۸