عکس روز

همواره به فکر افراد دارای معلولیت باشیم

آیت ا… شیخ علی خاتمی امام جمعه ای که محبوب دلهاست وهمواره با جملات زیبا ودلنشین توانسته است وحدت وهمدلی را در استان حاکم کند

05 تیر 1398