“مدیریت بحران “یا “بحران مدیریت”

            واکاوی وضعیت آموزش و پرورش استان زنجان/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   مهران حبیبی: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ و شیوع ویروس کرونا، ابعاد مختلف زندگی مردم در جهان و به تبع ایران تحت‌ تاثیر قرار گرفت. در این میان حوزه آموزش به ویژه در بخش تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین ...

05 فروردین 1400