آیا امکان دارد همزمان به کرونا و آنفولانزا مبتلا شویم؟

آیا امکان دارد همزمان به کرونا و آنفولانزا مبتلا شویم؟ آنفولانزا و کرونا از ۲ ویروس متفاوت هستند که ابتلای به هر یک از آنها بدیهی است ولی آیا همزمان آلوده شدن به ۲ ویروس امکان دارد؟ پاییز و زمستان امسال باید مراقب کرونا ویروس و آنفولانزای ...

13 آذر 1399