تعزیه ۴۰۰ ساله ارمغانخانه زنجان میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی

آوای میهن نیوز- مراسم تعزیه‌خوانی در تکیه حسینی ارمغانخانه زنجان قدمتی ۴۰۰ ساله دارد، که در سال ۸۹ به ثبت معنوی کشور رسیده است، این مراسم باشکوه و بی بدیل در روزهای محرم با حضور خیل عاشقان از شهرهای مختلف کشور برگزار می شود و ...

18 مرداد 1401