زمینه همکاری های اقتصادی مشترک زنجان و ارمنستان فراهم است

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در دیدار با سفیر ارمنستان: زمینه همکاری های اقتصادی مشترک زنجان و ارمنستان فراهم است/ ارمنستان یکی از کشورهای هدف استان در نقشه راه تجارت خارجی است سفیر ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران: روابط اقتصادی بین استان زنجان و ارمنستان باید ارتقا پیدا کند/ ...

21 اسفند 1399