مدیران به مردم گزارش عملکرد بدهند

استاندار زنجان گفت: مدیران باید به مردم گزارش عملکرد بدهند زیرا اگر مردم گزارش عملکرد مدیران نظام را بدانند، هم خوشحال می شوند و هم ایرادات را مشخص می‌کنند تا رفع شود. به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان ،فتح الله حقیقی روز یکشنبه در نخستین جلسه ...

14 تیر 1400