دبستان و متوسطه اول غیر حضوری و متوسطه دوم و دانشگاه های البرز همچنان ترکیبی فعالیت داشته باشند

/دانشگاه علوم پزشکی البرز برای مقابله با گسترش شیوع امیکرون برنامه و راهکار تخصصی ارائه دهد/حتی یک مورد فوت از کرونا نیز برای ما دردناک و تاسف بار است آوای میهن نیوز: نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: حتی یک مورد فوت هم برای ما ...

01 اسفند 1400