میزان سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین در مقیاس با ظرفیت‌های آن قابل قبول نیست

  ‍ استاندار قزوین گفت: ظرفیت های موجود در استان در تمامی حوزه ها به ویژه در بخش اقتصادی برجسته و شاخص است،اما جذب سرمایه گذار خارجی در مقیاس با این ظرفیت ها قابل قبول نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد. به گزارش ...

12 آذر 1400