ارایه خدمات عمومی در اولویت طرح جهش مسکن قزوین قرار دارد

 / در کنار ارزان بودن واحدها، کیفیت هم باید لحاظ شود استاندار قزوین گفت: در طرح جهش مسکن تاکید شده تا شرایط زیستی بهتری در زمینه ارائه خدمات عمومی و زیرساخت ها فراهم شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،محمد مهدی اعلایی  در حاشیه بازدید ...

01 اسفند 1400