هشدار بازرس کل قضایی استان قزوین به انتصابات در استان

  آوای میهن نیوز: آقاعلیخانی بازرس کل قضایی استان قزوین ضمن ارسال نامه هشداری به دستگاه های اجرایی استان، هرگونه انتقال و انتصابی در جایگاه های مدیریتی، خاص و مشاغل حساس را مشروط به احراز صلاحیت اشخاص مبتنی بر قوانین و مقررات موجود، به ویژه ضوابط ...

10 بهمن 1400