بانک‌های قزوین از هرگونه اقدام برروی چک‌ها خودداری کنند

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا استان قزوین: بانک‌های قزوین از هرگونه اقدام برروی چک‌ها خودداری کنند فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا استان قزوین گفت: بانک‌ها طی هفته جاری از هرگونه اقدام برروی چک‌ها خودداری کرده و از برگشت آنها جلوگیری کنند منوچهر حبیبی در ...

12 آذر 1399