بدحجابی افراد را بی‌هویت و بنیان خانواده را سست می‌کند

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری : بدحجابی افراد را بی‌هویت و بنیان خانواده را سست می‌کند مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: بدحجابی یک پدیده غربی است که پیامد آن به بی‌هویتی کردن افراد جامعه منجر شده و بنیان خانواده را سست ...

12 شهریور 1399