با اخلال کنندگان توزیع روغن برخورد جدی قضایی خواهد شد

  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان گفت:پس از دریافت گزارشات نمایندگان دادستانی ، صنعت و معدن ، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی شهرستان، دستور رسیدگی و اقدام فوری به حل موضوع توزیع روغن خوراکی در سطح شهرستان صادر و پیگیری های جهت شناسایی اخلال کنندگان ...

21 دی 1399