به کارگیری نیروهای متعهد از رویکردهای اصلی انقلاب است

آوای میهن نیوز: ابراهیم فتحی- مدیرکل تامین‌اجتماعی استان زنجان گفت: رویکرد انقلاب و دولت انقلابی استفاده و به کارگیری نیروهای انقلابی و متعهد است. محمود عزیزخانی عصر دیروز در همایش سراسری ایثارگران سازمان تامین‌اجتماعی استان زنجان، اظهار کرد: امروز همایش تجلیل از جانبازان، ایثارگران و فرزندان ...

19 مهر 1401