استان زنجان در خصوص صادرات جهش قابل ملاحظه ای داشته است.

      استاندار زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات://// استان زنجان در خصوص صادرات جهش قابل ملاحظه ای داشته است. استاندار زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان با تاکید بر این‌که استان زنجان در خصوص صادرات جهش قابل ملاحظه ای داشته است اظهار داشت : جهش صادرات ...

17 آذر 1399