افتتاح اماکن ورزشی استان زنجان با حضور وزیر ورزش و جوانان همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش

افتتاح اماکن ورزشی استان زنجان با حضور وزیر ورزش و جوانان همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش اماکن ورزشی استان زنجان با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار زنجان افتتاح می شود. افتتاح اماکن ورزشی استان زنجان با ...

04 آبان 1399