بسته‌های بهداشتی در بین خبرنگاران استان زنجان توزیع می‌شود

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان خبرداد: بسته‌های بهداشتی در بین خبرنگاران استان زنجان توزیع می‌شود رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان گفت: بسته‌های بهداشتی در بین خبرنگاران زنجان از سوی سازمان بسیج رسانه این استان توزیع می‌شود. بسته‌های بهداشتی در بین خبرنگاران استان زنجان توزیع می‌شود عبدالله جعفری ...

16 اردیبهشت 1399