محمد صمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان شد

آوای میهن نیوز: رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در اغتشاشات اخیر حجاب بهانه بود چرا که دشمنان و معاندین نظام به دنبال کمرنگ نمودن مقدسات در جامعه اسلامی و ضربه زدن به پایه های مستحکم انقلاب و نظام هستند. به گزارش خبرنگار ما و  به ...

19 مهر 1401