بیش از ۹۰ درصد اسناد بستری مراکز درمانی زنجان الکترونیکی رسیدگی می‌شود

بیش از ۹۰ درصد اسناد بستری مراکز درمانی زنجان الکترونیکی رسیدگی می‌شود مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: هم اکنون رسیدگی به اسناد بستری در ۹۰درصد مراکز درمانی بخش دولتی و دانشگاهی و در برخی مراکز نیز بیش از ۹۵ این اسناد به صورت الکترونیکی بررسی ...

01 مهر 1399