استفاده بیش از حد و نادرست  از منابع به ضرر همگان است

استاندار زنجان با اشاره به اینکه استفاده بیش از حد و نادرست  از منابع به ضرر همگان است  افزود: میان توسعه و محیط‌زیست باید تعامل ایجاد کرد تا در آینده مشکلی در این زمینه نداشته باشیم. محسن افشارچی در نخستین جلسه شورای حفاظت از محیط زیست ...

19 خرداد 1401