به ظرفیت‌های توسعه شهرستان خدابنده توجه کافی نشده است

صنایع خرد و متوسط بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در خدابنده است آوای میهن نیوز: نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های شهرستان خدابنده گفت: صنایع خرد و متوسط بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در خدابنده است. البرز حسینی در ...

11 مرداد 1401