راهپیمایی روز قدس در زنجان سال۱۴۰۱ + فیلم

مردم پایتخت شور وشعور حسینی( زنجان) در روز قدس با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل ومرگ بر آمریکا بار دیگر انزجار خود را از اشغالگران قدس ورژیم کودک کش اعلام کردند.    

09 اردیبهشت 1401