شهرداری زنجان ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز را متوقف کند

/رییس اداره نظارت بر کیفیت ساختمان اداره راه و شهرسازی زنجان: شهرداری زنجان ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز را متوقف کند/ آوای میهن نیوز- رییس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بیش از ۶۰ مکاتبه با شهرداری ...

26 آبان 1400