سردار سلیمانی چرا محبوب همه طیف‌های سیاسی است؟

  دیدگاه؛سید جواد طاری:کافی‌است میان قشرهای مختلف مردم، احزاب، جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی چرخی بزنی تا بدانی این سردار، چنان در دل آحاد ملت نشسته که همه از ویژگی‌های خاص او سخن می‌گویند و اینکه راهی که او برای تعامل و هم‌دلی انتخاب کرد، الگویی ...

14 دی 1399