سردار سلیمانی صادقانه در خدمت مردم بود

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدای شمالغرب گفت: سردار سلیمانی وارد هیچ جناح و گروهی نشد، صادقانه درخدمت مردم بود، همانگونه که با تمام توان در مقابل داعش ایستاد، در حالیکه دشمنان خیال کردند با حذف او جبهه مقاومت از هم می‌پاشد اما مردم باحضور درمراسم تشییع ...

15 دی 1400