انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌قزوین

  میهن نیوز: طی حکمی نسرین میرزایی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین معرفی شد به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ...

22 اسفند 1400