توفیقات جوانان در همه زمینه ها دشمن را ناامید میکند

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان تاکید ‌کرد: توفیقات جوانان در همه زمینه ها دشمن را ناامید میکند تملک؛ آخرین راه‌حل بانک‌ها برای طلب وصول از واحدهای تولیدی رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: بانک‌ها در مرحله آخر برای طلب وصول خود اقدام به تملک دارایی‌ها کنند. حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در آیین ...

06 آبان 1399