ورود دستگاه قضایی تاکستان مانع تعطیلی واحد تولیدی شد

ورود دستگاه قضایی تاکستان مانع تعطیلی واحد تولیدی شد دادستان عمومی و انقلاب تاکستان با بیان اینکه دستگاه قضایی این شهرستان مانع تعطیلی واحد تولیدی شد گفت: این اقدام باعث جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۰۰ نیروی کار شد. دادستان عمومی و انقلاب تاکستان در حاشیه جلسه ...

17 آذر 1399