عمویی سرپرست شعبه ۲تامین اجتماعی زنجان شد

عمویی سرپرست شعبه ۲تامین اجتماعی زنجان شد مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان ، با صدور حکمی جلال عمویی را به عنوان سرپرست شعبه ۲ تامین اجتماعی زنجان منصوب کرد. به گزارش میهن نیوز، مراسم معارفه  سرپرست شعبه ۲زنجان در محل  این شعبه و با حضور برخی از ...

29 شهریور 1401