توفیق نهضت سوادآموزی در حوزهای مختلف افتخاری برای نظام است

امروز سواد به معنی بهرمندی فرد از شرایط زندگی به نفع خود و جامعه است/ معاون سواد آموزی استان زنجان درگفتگوی برنامه زنده تلویزیونی سلام زنجان با تبریک سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهارداشت: امروزه نهضت سواد آموزی جامعه را به ...

13 دی 1399