قابلیت های البرز در حوزه شتاب دهنده ها برای توسعه مورد توجه قرار گیرد

قابلیت های البرز در حوزه شتاب دهنده ها برای توسعه مورد توجه قرار گیرد آوای میهن نیوز: نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اینکه البرز به عنوان قطب علم و فناوری شناخته شده بر استفاده از قابلیت های این استان در حوزه شتاب ...

18 اسفند 1400