اصحاب فرهنگ و هنر در آرامستان صاحب خانه ابدی شدند

آوای میهن نیوز- این روزها که داشتن خانه برای بسیاری از مردم ازجمله جوانان به یک رویا تبدیل شده است وحتی قیمت قبر در آرامستان نیز تا حدودی تن انسان را به لرزه در می آورد بالاخره خبری خوشی اهالی فرهنگ هنر را تا حدودی ...

26 مهر 1401