مالیات باید کاملا برنامه‌ریزی‌شده وجدی گرفته شود

تغییر منبع درآمدی از نفت به مالیات از استراتژی‌های گذر از تحریم است میهن نیوز- استاندار زنجان با تاکید بر تغییر محل تامین منابع درآمدی کشور از منابع نفتی به سمت مالیات، گفت: این روش یکی از استراتژی‌های کشور برای گذر از تحریم و مقابله با ...

11 مرداد 1401