تامین نیازهای روبنایی خدماتی، مانع جدی  اتمام پروژه‌های مسکن ملی

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه بافت شهری زنجان، حجم کار در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: باید نیروی کار در بخش‌های مختلف ساخت و ساز مسکن از جمله اسکلت کار، نما کار و کاشی کار در ...

22 آبان 1401