در پرداختن به موضوعات فرهنگی و اجتماعی بد سلیقگی مشاهده می‌شود

آوای میهن نیوز: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین گفت: محدود کردن واژه و مفهوم ایثار به نبرد سخت، ظلم به مفهوم ایثار است و به سبک زندگی شهدا از دوران طفولیت تا دوران جوانی که در کنشگری فرهنگی و اجتماعی فعال بودند باید ...

19 خرداد 1401