۲۴۹۷ معتاد در مراکز اقامتی بهزیستی قزوین پذیرش شدند

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: سال گذشته ۱۸۰۴ بیمار در مراکز اقامتی بهزیستی به‌صورت تمایلی و ۶۹۳ معتاد متجاهر به‌صورت اجباری پذیرش شدند، همچنین ۲۳۶ نفر توسط شلتر آقایان و بانوان، ۳۳۳ بیمار توسط موبایل ون،۳۹۷ نفر توسط تیم سیار خدمات دریافت کردند. علیرضا وارثی تصریح ...

07 تیر 1400