ضرورت مناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان و معلولین

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین تاکید کرد : ضرورت مناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان و معلولین تکریم سالمندان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت :مناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان در قزوین یک ضرورت است و باید در ...

30 مهر 1400


مشکلات مناسب سازی شهر برای معلولان زنجانی کی تمام می‌شود؟

  آوای میهن نیوز ؛مهران حبیبی: اذان صبح که به گوش می رسد آرام آرام از تخت چوبی اش جسم خسته اش را بر دوش ویلچر همیشگی‌اش که سال‌ها هم راز اوست می کشد و در آشپزخانه ای که شیرآلاتش را پایین بسته اند وضو می ...

25 شهریور 1400