خبرنگار زنجانی آسمانی شد

آوای میهن: اعضای «ملک‌ناز نجفی» خبرنگار فعال زنجانی و صاحب امتیاز ومدیر مسوول پایگاه خبری موج رسا نجات بخش انسان های دیگر شد. این خبرنگار فعال پس از اینکه دو هفته در حالت کما بود، درگذشت. ملک‌ناز نجفی، صاحب امتیاز ومدیر مسوول پایگاه خبری موج رسا که ...

30 بهمن 1400