کوچه  (یددی بروخ)

حیف ام آمد بیشتر از نیم قرن ساکن زنجان باشم از خاطرات یددی بروخ مطلبی ننویسم. دوران من و دوستانم در سالهای نوجوانی بیشتر به سال‌های دهه پنجاه بر می گردد. سالهایی که برای خرید باروت زرد مجبور بودیم از کوچه های تنگ و باریک ...

27 دی 1400