نقش رسانه و فرهنگ در مبارزه با مواد مخدر بی بدیل است

  دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: نقش رسانه و فرهنگ در مبارزه با مواد مخدر بی بدیل است و باید تولید محتواهای رسانه ای و برنامه های فرهنگی در این زمینه اقدام شود. دکتر علی رحمانی  در جلسه شورای مبارزه با مواد ...

21 مهر 1400