افزایش خودسرانه قیمت نان در البرز ممنوع است

آوای میهن: رییس اتاق اصناف مرکز البرز اعلام کرد : تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نان در این استان اتخاذ نشده و با نانوایان متخلف برخورد قانونی خواهد شد. بهروز حصاری اظهار داشت : هرگونه افزایش خودسرانه قیمت نان تخلف گرانفروشی محسوب شده و با هماهنگی ...

20 شهریور 1400