کنترل بیش از ۹۵ درصد تبلیغات فیزیکی حِرفه پزشکی در استان زنجان

میهن نیوز: رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان گفت : خوشبختانه تا کنون بیش از ۹۵ درصد  تبلیغات فیزیکی  حرفه پزشکی را در استان کنترل شده است . دکتر محمد محرمی در حاشیه سمینار دوره آموزشی  استانداردهای تبلیغات، تابلو و مجوعه فرایند های  فنی نظارت، با ...

30 خرداد 1401