ورود دستگاه قضایی تاکستان مانع تعطیلی واحد تولیدی شد

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان با بیان اینکه دستگاه قضایی این شهرستان مانع تعطیلی واحد تولیدی شد گفت: این اقدام باعث جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۰۰ نیروی کار شد. دادستان عمومی و انقلاب تاکستان در حاشیه جلسه صلح و سازش در خصوص رفع مشکل حقوقی ...

23 آذر 1399