بازدارندگی دفاعی فعال دکترین دفاعی جمهوری اسلامی است

وزیر دفاع  در قزوین تاکید کرد: بازدارندگی دفاعی فعال دکترین دفاعی جمهوری اسلامی است  ۸۰۰ محصول دفاعی به برکت انقلاب اسلامی در کشور تولید می شود وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: پیش از انقلاب ۳۰ محصول دفاعی در کشور تولید می شد که وابسته به خارج ...

21 بهمن 1399