پدر خاکی کوچه‌های خاکی سلام!

✨پدر خاکی کوچه‌های خاکی سلام!   ✨پدر دو آلاله‌ی سرخ و دو شهید آسمانی سلام!   ... این روزها چه انسان‌هایی را از دست دادیم و چه بزرگانی را دیگر در کنار خود نمی‌بینیم. هفته‌ی پیش دو مادر شهید و این هفته  نیز پدر شهیدان میکائیل و فضائیل کریمی به ...

05 آذر 1399