پرداخت مطالبات  فرهنگیان به روزشد

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان در جلسه بزرگداشت مقام معلم  خبرداد: پرداخت مطالبات  فرهنگیان به روزشد برآیند کلی آموزش و پرورش استان رو به جلوست مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان در جلسه بزرگداشت مقام معلم  گفت: پرداخت مطالبات گذشته فرهنگیان به روزشد. به گزارش آوای ...

30 فروردین 1399