یشرفت های ایران با وجود تحریم ها خیره کننده است

عضو شورای نگهبان: پیشرفت های ایران با وجود تحریم ها خیره کننده است عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به پیشرفت های انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف گفت: پیشرفت های ایران با وجود تحریم ها و فشارها خیره کننده است. دکتر محمد دهقان در مراسم استانی بزرگداشت ...

14 بهمن 1399