شور عاطفه ها تا ۱۱ مهر در قزوین ادامه دارد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین: شور عاطفه ها تا ۱۱ مهر در قزوین ادامه دارد مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: طرح شور عاطفه ها که از تاریخ ۲۲ شهریور آغاز شده و تا ۱۱ مهر در قزوین ادامه ...

01 مهر 1399