کتاب اساسی ترین نیازهای یک جامعه برای دستیابی به توسعه همه جانبه

آوای میهن نیوز: بی‌گمان كتابخوانی به عنوان یك پدیدۀ عظیم و سنت فرهنگی رو به رشد و رایج، باید چنان گسترش شتابناكی بیابد كه منجر به افزایش رو به تزاید‌ِ شمارگان نشر كتاب شو اما متاسفانه با پیدایش فضای مجازی آمارها نشان می دهند که ...

30 اردیبهشت 1401


افزایش سرانه مطالعه کتاب بارسانه امکان پذیر است

آوای میهن نیوز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه از شهریور سال ۸۳ تا کنون، بیش از ۹۰۰ جلسه نقد و بررسی کتاب در نشست های عصر کتاب زنجان برگزار شده است افزود: باید بپذیریم که افزایش سرانه مطالعه کتاب بارسانه ...

26 آبان 1400